Gần 38% số người đã nghỉ hưu cho rằng đã không chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc sống nghỉ hưu hoàn. Khoảng 70% cảm thấy hối tiếc đã không tiết kiệm nhiều hơn để có thể thực hiện những ước muốn khi về hưu.

Một tỷ lệ đáng kể thực sự mong muốn sẽ làm việc về sau, 27% có dự định bắt đầu kinh doanh khi về hưu và 44% những người ở độ tuổi 55-64 mong muốn tiếp tục làm việc. Khó khăn về tài chính, sức khoẻ yếu là những nỗi sợ hãi lớn nhất mà những người về hưu sẽ phải đối mặt trong những năm tháng sắp tới

T.U.