Chương trình Hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ giúp đào tạo hướng nghiệp và hỗ trợ để trẻ em khuyết tật có thể tiếp cận bình đẳng với giáo dục cũng như các dịch vụ khác. Dự án này cũng sẽ giúp nâng cao tính hiệu quả và tiếng nói của các tổ chức người khuyết tật thông qua các gói tài trợ nhỏ đồng thời hỗ trợ người khuyết tật với các dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình, vật lý trị liệu, các thiết bị trợ giúp, ngôn ngữ trị liệu và phục hồi chức năng nghề nghiệp.

Một mục tiêu quan trọng của dự án là xây dựng một hệ thống quản lý theo trường hợp, giúp người khuyết tật tiếp cận những dịch vụ chuyên biệt có chất lượng. Để thực hiện dự án mới này, USAID và các đối tác thực hiện dự án là tổ chức DAI và Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo các vấn đề người khuyết tật và các Sở, Ban ngành thuộc thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Định, Đồng Nai và các tỉnh khác

PV