9 tổ chức, cá nhân trong danh sách bao gồm: 3 ngư dân ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải; 5 ngư dân tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy; 1 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên. Tất cả 9 tàu đều là tàu vỏ thép, công suất từ 829 CV đến 1055 CV, làm nghề lưới chụp, lưới rê và dịch vụ hậu cần trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Theo đó, các chủ tàu có trách nhiệm lựa chọn ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố để vay vốn đóng mới tàu cá theo quy định. Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, tư vấn cho các chủ tàu liên hệ với các cơ sở đóng mới tàu cá và các đơn vị tư vấn thiết kế đủ điều kiện theo quy định để chủ tàu đặt hàng tàu đóng mới. Trong năm 2016, theo phân bổ, TP Hải Phòng đóng mới 44 tàu khai thác thủy (34 tàu khai thác và 10 tàu dịch vụ hậu cần thủy sản) theo Nghị định 67.

Đến nay, TP Hải Phòng đã hỗ trợ gần 1,94 tỷ đồng mua bảo hiểm thuyền viên, thân tàu, vận chuyển hàng hóa thủy sản, công bố danh sách 18 cơ sở, doanh nghiệp đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, hoán cải tàu dịch vụ, khai thác thủy sản xa bờ và 12 mẫu thiết kế tàu cá vỏ gỗ. Ngành nông nghiệp kiểm tra an toàn kỹ thuật, chấp thuận, giám sát đóng mới, hoán cải tàu khai thác thủy sản. Để đảm bảo cho ngư dân yên tâm bám biển, vươn khơi, các cấp, ngành, địa phương chú trọng triển khai hiệu quả, thường xuyên, kịp thời công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các tàu đi khai thác theo mô hình tổ, độ, thông tin về dự báo thời tiết, ngư trường…

Đ.H