Ông Kyoil Suh, Hiệu trưởng Trường Đại học SCH cho biết, tuần lễ hỗ trợ, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã tạo nên sự kết nối giữa trường học, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức giữa hai nước. Đây là chương trình tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị chân tình Việt – Hàn; đồng thời tạo điều kiện để hai nước giao lưu kinh nghiệm, tri thức, nhằm mục đích hợp tác phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, về phía Hàn Quốc cũng sẽ chuyển giao kỹ thuật hiện đại đến Việt Nam. Ông Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, nhận định: ĐBSCL vẫn còn nhiều khó khăn về quy mô; chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh còn nhỏ yếu, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập, làm giảm vốn đầu tư.

Vấn đề lớn là việc tìm lối thoát xây dựng thương hiệu cho nông sản. Quan hệ hợp tác giữa Đại học Cần Thơ và các đối tác Hàn Quốc phát triển mạnh. Toàn vùng có khá nhiều viện, trường Hàn Quốc đào tạo nghiên cứu khoa học, trao đổi học viên và giảng viên giữa hai nước.

Các chuyên gia cho rằng, muốn phát triển hiệu quả vùng kinh tế ĐBSCL cần phải nhận diện rõ thách thức và trở ngại của vùng; đồng thời phải thích ứng, biến đổi thành cơ hội phát triển. Các thách thức về cơ sở hạ tầng, vướng mắc khi chuyển từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại hay chất lượng nhân lực, năng lực quản trị cũng sẽ biến thành cơ hội nếu các đơn vị, doanh nghiệp nỗ lực hợp tác phát triển.

Để phát triển bền vững, trong thời gian tới, cần tiếp tục sử dụng hiệu quả quỹ đất trồng lúa, tăng diện tích luân canh lúa - màu và lúa - thủy sản; chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ sang tập trung, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, xử lý tốt môi trường trong chăn nuôi; đồng thời tăng cường hợp tác, đầu tư, thương mại, du lịch theo các chuỗi giá trị có ý nghĩa to lớn.

Trần Lĩnh