Một nghịch lý đang diễn ra là trong khi giá cá tra tăng cao, các nhà máy chế biến thiếu nguyên liệu, người nuôi cá muốn tái đầu tư nhưng lại "khát" vốn nên nhiều ao nuôi bỏ trống. Chẳng hạn như tỉnh Vĩnh Long, trong số khoảng 405ha mặt nước nuôi cá tra thâm canh của tỉnh, thì vẫn còn khoảng 30% ao bỏ trống.

Người nuôi cá tra ở ĐBSCK đang "khát" vốn.

Để phát triển bền vững nghề nuôi cá tra xuất khẩu thì rất cần một giải pháp đồng bộ, hiệu quả từ phía Nhà nước và các ngành chuyên môn. Trong đó mối liên kết giữa người nuôi với DN chế biến thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm và sản xuất theo quy hoạch được xem là những vấn đề then chốt. Có như vậy nghề nuôi cá tra xuất khẩu ở ĐBSCL nói chung mới phát huy đúng với tiềm năng và thế mạnh vốn có của nó

N.T.