Giám đốc BHXH Đồng Nai cho biết, do những người tham gia bảo hiểm đến nhận truy lãnh trợ cấp BHXH một lần theo Nghị định 83/2008/NĐ-CP nên đã xảy ra quá tải. Hiện tỉnh Đồng Nai có khoảng 37.000 người lao động tham gia BHXH được giải quyết theo quyết định này với số tiền khoảng 24 tỷ đồng, tuy nhiên từ đầu năm 2009 đến nay, BHXH tỉnh mới chỉ giải quyết được khoảng 4.000 trường hợp. 

Cơ quan này cũng cho biết, tình trạng quá tải đã xảy ra khoảng 1 tháng nay. Mặc dù BHXH Đồng Nai đã giao cho BHXH các huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chi trả tiền trợ cấp BHXH một lần cho các đối tượng đang cư trú trên địa bàn huyện nhưng nhiều người do không biết, đã dồn về trụ sở BHXH tỉnh nên đã xảy ra quá tải

C.T.