Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính TW; đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Sau khi nghe Phó Trưởng ban Nội chính TW Phan Đình Trạc trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các cơ quan chức năng của TP Hà Nội phát biểu thảo luận, tham gia ý kiến, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND và các cấp ủy đảng, chính quyền TP Hà Nội; sự nỗ lực và kết quả của các cơ quan chức năng TP Hà Nội đã đạt được trong công tác PCTN trong thời gian qua.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, Thành ủy Hà Nội, đã quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của TW về PCTN, lãng phí; ban hành Nghị quyết và chương trình hành động, quy chế hoạt động của các cơ quan chức năng PCTN; chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực trọng điểm; quá trình khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh PCTN là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, vừa cấp bách, vừa lâu dài; là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, đòi hỏi phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Trong thời gian tiếp theo, các cơ quan chức năng TP Hà Nội cần phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng; góp phần kiềm chế tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn TP Hà Nội.

Chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, nhân dân về công tác PCTN.

Gắn công tác PCTN với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước khác trên địa bàn Thủ đô...

Thay mặt Thành ủy Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Nghị chân thành cảm ơn những ý kiến kiến nghị của Đoàn Kiểm tra, đồng thời nêu rõ trong thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trên địa bàn TP Hà Nội; góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô

Việt Hưng