Trong đó, Cục C15 Bộ Công an đã điều tra gần 50 vụ tham nhũng lớn/năm.

Bộ Công an dự kiến, tới đây khi xây dựng được Cục CSĐT tội phạm tham nhũng thì việc điều tra án loại này sẽ tập trung và hiệu quả hơn.

Theo mô hình này, ở các địa phương cũng sẽ lập các đội CSĐT tội phạm tham nhũng nằm trong Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, nhưng chịu sự điều hành của Cục CSĐT tội phạm tham nhũng.

Bộ Công an sẽ sớm đề xuất sửa Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự theo hướng này

B.T.