Hầu hết những người được xác nhận nhiễm virus cúm A(H7N9) tại Trung Quốc đều trong tình trạng nặng và chưa phát hiện được yếu tố dịch tễ học liên quan đến bệnh. Các bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 63 tuổi (từ 2 - 89 tuổi), 73% là nam giới và 84% là sống ở đô thị.

Tới nay trong tổng số 109 trường hợp được xác định nhiễm H7N9 thì đã có 22 trường hợp tử vong được báo cáo cho Tổ chức Y tế thế giới.

Đặc biệt trong số 4 bệnh nhân (tuổi trung bình 56 tuổi) đã tiếp xúc với gia cầm từ 3 - 8 ngày trước khi khởi phát bệnh. Đa số bị sốt và viêm phổi tiến triển nhanh chóng mà không đáp ứng với thuốc kháng sinh

H.Nga