12 hộ gia đình này là người dân tộc Mông từ các xã Mường Báng, Tủa Thàng, Sính Phình (Tủa Chùa), xã Mường Mùn (Tuần Giáo); xã Mường Toong (Mường Nhé - Điện Biên) và xã Nậm Sỏ (Tân Uyên - Lai Châu) di cư vào sinh sống tại các bản của xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ. Qua vận động 12 hộ dân trên đã quay về nơi ở cũ. Chính quyền các địa phương có các hộ dân di cư tổ chức đưa những hộ dân trên trở về ổn định cuộc sống

Vận động các gia đình di cư tự do về nơi ở cũ.

Lê Hoàng - Sầm Phúc