1. Di vật của liệt sỹ Nguyễn Văn Thiêm là một chiếc thắt lưng to bản, một mũ cối. Trên hai di vật đều có chữ "Nguyễn Văn Thiêm". Di vật tìm thấy khi đội quy tập hài cốt liệt sỹ thực hiện công tác tìm kiếm.

2. Di vật của liệt sỹ Vũ Lương Dũng là chiếc bi đông, trên khắc tên anh. Bi đông ở hiện trạng còn sử dụng được, màu xanh thẫm, có nắp và một sợi dây dù buộc trên nắp làm dây treo.

Chi tiết xem website timmolietsi.com.vn/cand.com.vn

Nguyễn Thị Tiến