Chiếc đò do em Lại Thị Luyến, (15 tuổi), ở thôn Héo B, xã Hộ Đáp điều khiển, trên đò có Lại Thị Trang, Nguyễn Thị Quỳnh (cùng12 tuổi), Nguyễn Thị Thu, (13 tuổi), Tô Văn Khải, (15 tuổi) đều ở thôn Héo B, xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn. Các em đều là học sinh Trường Trung học cơ sở xã Hộ Đáp đang trên đường đi tổng kết năm học về.

Vụ tai nạn làm các cháu Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thu và Lại Thị Luyến bị đuối nước chết, các cháu còn lại may mắn được người dân cứu giúp

P.T.