Theo Quyết định số 1215/QĐ-TTg, đến 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 35% tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Một trong các giải pháp của Chiến lược là phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế .

Bên cạnh đó là giải pháp củng cố và tăng cường quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cụ thể, tăng cường đôn đốc thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, nợ đọng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  bắt buộc.

Mặt khác, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục chi trả các chế độ, nhất là chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp thất nghiệp đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định, hạn chế trục lợi bảo hiểm xã hội.

Tăng cường công tác giám định việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhất là việc áp dụng giá thuốc, vật tư y tế và dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để hạn chế, ngăn chặn tình trạng lạm dụng dịch vụ kỹ thuật cao, thuốc bệnh đắt tiền

Hải Châu