Cụ thể, đối với ôtô, đề xuất  thu trực tiếp từ đầu phương tiện theo kilômét xe chạy, thu theo tháng, quý hoặc kỳ đăng kiểm.

Xe gắn máy sẽ thu 80.000 đồng/xe/năm; môtô thu 100.000 đồng/xe/năm. Ước tính, như vậy nguồn thu của Quỹ đạt khoảng 6.035 tỷ đồng/năm

T.H.