Cụ thể, sẽ nâng thời gian cấp lại biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lên 7 ngày. Nguyên nhân của việc cần phải tăng thời hạn được lý giải rằng, thời hạn cấp lại biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hiện nay là 3 ngày nhưng cơ quan đăng ký xe phải đặt sản xuất biển số tại nhà máy rồi vận chuyển về cơ quan đăng ký, trong khi toàn quốc cũng chỉ có 7 cơ sở sản xuất biển số.

Do vậy, thực tế thời gian cấp lại biển số trong thời hạn 3 ngày là không thực hiện được. Tuy nhiên, Tổ công tác cũng đề xuất, thời gian trả kết quả cấp lại đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (tức là cơ quan chức năng trả hồ sơ sau khi xét duyệt, cho phép cấp lại đăng ký) thì nên giảm xuống còn 2 ngày, thay vì thời hạn lâu hơn đang được áp dụng hiện nay

T.Huyền