Để tránh việc các phương tiện phải nộp phí cầu đường 2 lần khi qua Hà Nội, Bộ cũng đang đề nghị với Bộ Tài chính miễn phí cho các xe bị phân làn sang các đường nhánh. Ngoài ra Bộ cũng đề nghị Cục Đường bộ tăng khả năng lưu thông đoạn qua trạm thu phí Hải Bối và đoạn đường tránh qua Đông Anh, ra phía cầu Đuống.

Việc phân luồng sẽ được triển khai trước 21/10 để phục vụ thi công từ 23/10. Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long được đầu tư hơn 90 tỷ đồng để bóc toàn bộ lớp phủ mặt cầu cũ, làm mới lớp phủ mặt cầu rộng 16,5m, dài gần 1,7km

T.H.