Các giáo viên tiếng Anh tham gia khóa học được giới thiệu các nguồn tài liệu tham khảo về kiểm tra, đánh giá theo chuẩn khung năng lực Châu Âu (CEFR) dành cho đối tượng học sinh thuộc nhiều cấp học.

Các giáo viên này được học về những phương pháp dạy tiếng Anh tiên tiến nhất đang được triển khai trong hệ thống các trung tâm giảng dạy tiếng Anh của Hội đồng Anh trên thế giới và ở Việt Nam. Ngoài ra, các giáo viên cũng được giới thiệu các nguồn tài liệu tham khảo về kiểm tra, đánh giá theo chuẩn khung năng lực Châu Âu (CEFR) dành cho đối tượng học sinh thuộc nhiều cấp học. Quan trọng hơn, với vai trò là những người học tiếng Anh để nâng cao trình độ theo khung CEFR, chính các giáo viên sẽ được giới thiệu phương pháp tự học để vượt qua Bài thi đánh giá năng lực Tiếng Anh quốc gia của Việt Nam.

Điểm nhấn trong nội dung này là “Can do Statements” hay Bảng giải thích trình độ. Đúng như tên gọi, “Can do Statements” sẽ bảng quy chiếu những gì người học có thể làm được ở một trình độ nhất định; với ý nghĩa đó, người học có thể tự đánh giá hoặc đánh giá trình độ tiếng Anh của mình hoặc của học sinh một cách dễ dàng hơn

A.Tuấn