Trong buổi trao đổi, nhiều đại biểu đại diện Hiệp hội du lịch và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch đều đánh giá trong vài năm trở lại đây, Phú Yên đã có những phát triển, thay đổi đáng kể về du lịch, đặc biệt là cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.

Tuy nhiên, để khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch sẵn có, Phú Yên còn cần tích cực đầu tư cho du lịch nhiều hơn kể cả về cơ sở hạ tầng lẫn đội ngũ con người.

TP HCM cũng cam kết đồng hành, hỗ trợ cùng Phú Yên

Cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch và đơn vị hoạt động du lịch Phú Yên, Tp.HCM cùng trao đổi về liên kết xúc tiến quảng bá du lịch Phú Yên.

thúc đẩy phát triển du lịch, đặc biệt là đẩy mạnh liên kết, xúc tiến quảng bá du lịch Phú Yên trong  thời gian tới.

Cũng thông qua chương trình, khá nhiều đơn vị hoạt động du lịch hai tỉnh, thành phố đã xúc tiến ký kết hợp đồng, cam hết phối hợp hoạt động thúc đẩy du lịch Phú Yên phát triển...

N.Hoa