Số mìn này được phát hiện khi đội thợ tiến hành đào móng xây nhà cho ông Công. Hình dáng bên ngoài của những quả mìn rất giống cái kít xe ôtô, nặng khoảng 4kg, đã gỉ sắt, nhưng vẫn còn kíp và thuốc nổ.

Ban Công binh thuộc Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết, đây là lần đầu tiên công binh phát hiện loại mìn kỳ lạ này. Có thể đây là loại mìn mà quân đội Mỹ sử dụng để chống tăng - thiết giáp hay xe cơ giới các loại trong chiến tranh còn sót lại

Thân Lai