Theo Thông tư liên tịch số 03/2006 với nội dung sửa đổi thời gian đăng ký thế chấp nhà đất do Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường vừa ban hành, đối với trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ, người đăng ký sẽ phải chờ sang ngày hôm sau để nhận lại hồ sơ.

Còn đối với nhà đất chưa có chứng nhận hợp pháp về quyền sử dụng đất mà chỉ có giấy tờ hợp lệ thì thời gian đăng ký thế chấp vẫn giữ nguyên như trước đây là 5 ngày làm việc

PV