Tại đại hội, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm khẳng định: “Mô hình Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học là một mô hình độc đáo, vừa mang đậm truyền thống Việt Nam, vừa thể hiện xu thế của thời đại. Trong lịch sử dân tộc ta những người học giỏi, đỗ đạt cao, “vinh quy bái tổ”, làm cho gia đình vẻ vang, dòng họ vinh hiển, thường gọi là dòng họ khoa bảng được mãi mãi lưu danh từ đời này qua đời khác. Cộng đồng khuyến học minh chứng cho xu thế của thời đại, khi giáo dục vươn ra khỏi nhà trường đi vào xã hội, với sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể, các ban, ngành, các tổ chức và lực lượng xã hội, các cộng đồng dân cư…”.

Đại hội thi đua cũng là dịp để Hội rút kinh nghiệm 15 năm thực hiện cuộc vận động. Bước sang giai đoạn phát triển mới cả bề rộng và chiều sâu, các mô hình khuyến học sẽ được điều chỉnh tiêu chí cao hơn cho phù hợp với “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo”.

Nhân dip này, Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng 361 bằng khen, 26 cờ thi đua xuất sắc cho các tỉnh thành và đại biểu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ GD&ĐT trao tặng 42 bằng khen, tiền thưởng đến các danh hiệu hiếu học

Lưu Hiệp - Thu Phương