Ngay sau khi nhận thông tin cá bè đồng loạt chết bất thường trên sông Đồng Nai vào những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 với số lượng cả chục tấn, cơ quan chuyên môn tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với chính quyền địa phương lấy mẫu nước, mẫu cá để đưa đi kiểm nghiệm; đồng thời tăng cường tần suất quan trắc chất lượng nước sông ở khu vực trên. 

Nhiều thông số chất lượng nước mặt tại khu vực làng cá bè chưa đạt quy chuẩn 

Kết quả bước đầu cho thấy nhiều thông số chất lượng nước mặt tại khu vực làng cá bè chưa đạt quy chuẩn và việc người dân nuôi cá mật độ dày đặc có thể là nguyên nhân khiến cá thiếu oxy, dẫn đến hiện tượng chết hàng loạt. Trước mắt UBND TP Biên Hòa giao phòng Kinh tế phối hợp với UBND phường Hiệp Hòa kiểm tra, yêu cầu người nuôi cá neo đậu bè đúng khoảng cách; bảo đảm dòng chảy thông thoáng nhằm tăng khả năng trao đổi nước trong lồng bè.

Địa phương cũng yêu cầu người nuôi cá phải chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu vực nuôi cá bằng cách vớt cá chết, thu gom rác thải sinh hoạt ở khu vực nuôi. Đồng thời kiên quyết xử phạt những trường hợp cho cá ăn phế phẩm động vật làm ô nhiễm nguồn nước.


Ngọc Sơn