Cụ thể, đến nay tình trạng lái xe, chủ kinh doanh dịch vụ ăn nghỉ thông đồng với nhau để ép khách ăn uống với giá cao theo kiểu "cơm tù, cơm nhốt" tại một số địa phương đã cơ bản được xóa bỏ.

Hầu hết các tỉnh, thành đã xóa bỏ được tình trạng đón khách ở "bến cóc", những địa phương làm tốt công tác này là: Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Nam, Hải Phòng, Đắk Lắk, Thái Nguyên

PV