Sáng 13/10, Đoàn Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình do Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Y tế TP Đà Nẵng.

9 tháng đầu năm 2009, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) ở TP Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là việc củng cố tổ chức bộ máy, thành lập và ổn định các trung tâm dân số KHHGĐ ở các quận, huyện, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, một số chỉ tiêu Đà Nẵng vẫn chưa đạt được như: Đặt vòng đình sản, giảm sinh con thứ 3.

Tại buổi làm việc lãnh đạo Tổng cục Dân số KHHGĐ lưu ý TP Đà Nẵng về tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ trẻ sinh ra trong 9 tháng đầu năm 2009 vẫn tăng so với năm 2008, trong khi đó tỷ lệ này ở nhiều địa phương khác đang có xu hướng giảm.

Tổng cục Dân số KHHGĐ cũng ghi nhận các kiến nghị của thành phố và hứa sẽ có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời trong thời gian tới

M.T.