Chương trình hỗ trợ này được Đà Nẵng áp dụng từ năm 2012, là loại hình bảo hiểm cho trường hợp thương tích, chết do tai nạn trên biển, với mức bồi thường cao nhất là 20 triệu đồng/trường hợp.

Với chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm của chính quyền Đà Nẵng sẽ giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển và vươn khơi xa

Viết Nam