Từ nay cho đến đầu năm 2007, Sở Nông - lâm - thủy sản phối hợp với Trường Đại học Thủy sản Nha Trang đào tạo và cấp bằng thuyền trưởng và máy trưởng cho 650 học viên là ngư dân Đà Nẵng có tàu công suất 45CV trở lên đang hoạt động đánh bắt thuỷ hải sản.

Tính đến nay, Sở Nông - lâm - thủy sản đã cấp bằng cho 130 học viên. Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2006, sẽ đào tạo và cấp bằng cho số học viên còn lại.

Đối tượng được đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng miễn phí trong đợt này là các ngư dân bị thiệt hại hoặc ảnh hưởng trong bão số 1 (bão Chanchu), các ngư dân nằm trong diện chính sách, giải toả và các ngư dân có nhu cầu được đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng để đáp ứng yêu cầu hoạt động trên biển.

Được biết, nguồn kinh phí này được trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ của TW để khắc phục hậu quả bão số 1

T.N.