Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang có hơn 37.000 hội viên, sinh hoạt tại 220 cơ sở hội. Trong năm 2015, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang đã khắc phục những khó khăn, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lựa chọn, đăng ký việc làm theo tấm gương của Bác; hăng hái lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương.

Cựu chiến binh thành phố Tuyên Quang nói chuyện truyền thống với học sinh. Ảnh: TQĐT.

Các cấp Hội cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mọi cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia học tập các chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu", sửa đổi lề lối làm việc và "Di chúc" của Người. Qua việc học tập và làm theo gương Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong hội viên trên nhiều lĩnh vực với nhiều mô hình hiệu quả.

Trong phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao đời sống, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, các cấp hội đã vận động thành lập được 32 câu lạc bộ Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi cấp xã, phường với trên 400 cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Hiện nay toàn hội đã có 2.787 mô hình kinh tế các cấp theo tiêu chí phân loại giai đoạn 2010-2015 của Hội; hoạt động vay vốn phát triển kinh tế thông qua tổ tiết kiệm vay vốn ở cơ sở cơ bản được duy trì tốt. Số vốn quỹ tự lập giúp nhau phát triển kinh tế của Hội đạt 17,249 tỷ đồng. Hiện nay, tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo giảm còn 3,3%, giảm hơn 2% so với năm 2014; số hộ cựu chiến binh khá, giàu đạt tỷ lệ 59,6%.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với với phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là ở các xã điểm. Các tổ chức hội đã tích cực tuyên truyền và vận động hội viên tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm. Trên địa bàn nông thôn, hầu hết các Ban xây dựng nông thôn mới, Ban giám sát, Ban thi công công trình nông thôn mới ở cơ sở đều có cựu chiến binh tham gia và giữ vị trí quan trọng. Các hội viên luôn đi đầu trong đóng góp tiền, công, vật liệu làm đường giao thông, đường bê tông, nhà văn hóa, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, chặt cây giải phóng mặt bằng để mở rộng đường, nắn chỉnh đường, hoặc xây dựng các hạng mục nông thôn mới.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa, củng cố nghĩa tình đồng đội cũng được các cấp hội quan tâm, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về cựu chiến binh; vận động cán bộ hội viên đóng góp ủng hộ xây dựng Nhà tình nghĩa cho các hộ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội đã vận động quyên góp được trên 1 tỷ đồng giúp 26 hộ cựu chiến binh xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Bùi Đức Thắng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương; đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn và tăng cường khai thác các nguồn vốn vay, tiếp cận và khai thác các dự án phát triển kinh tế cho hội viên. Hội phấn đấu mỗi năm giảm từ 4-5% hộ nghèo theo tiêu chí mới (2016 – 2020), tăng hộ có mức sống khá lên 1% so với tổng số hội viên, xoá 50% nhà tạm, dột nát; mỗi xã, phường, thị trấn củng cố và xây dựng từ 1- 2 mô hình kinh tế giỏi; huyện, thành phố từ 7- 10 mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi hoặc mô hình câu lạc bộ làm kinh tế giỏi; những hội viên trong độ tuổi lao động được tư vấn hướng dẫn, đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm ổn định...

K.H.