Công ty Thanh Lễ là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc UBND tỉnh Bình Dương, chuyên kinh doanh xăng, dầu, đầu tư xây dựng và phát triển các khu công nghiệp...

Công ty Thanh Lễ là đơn vị dẫn đầu nhiều năm liền về đảm bảo phát triển kinh doanh đi đôi với bảo vệ an toàn sản xuất, Công ty Thanh Lễ luôn quan tâm và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hằng năm, ngoài việc thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ ANTT cho toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty, Công ty Thanh Lễ còn xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, trang bị phương tiện kỹ thuật tiên tiến để phát hiện và xử lý các sự cố, đặc biệt là phòng chống cháy nổ.

Trong năm 2008, Công ty Thanh Lễ thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, đảm bảo ANTT trong toàn công ty.

Cũng trong dịp này, Công ty Thanh Lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định và Công an tỉnh đã ký kết nội dung phối hợp xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2009. Thừa ủy nhiệm của lãnh đạo Bộ, Đại tá Hồ Văn Mái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công ty Thanh Lễ

Phương Quỳnh