Theo đó, sẽ xây dựng 2 căn nhà 4 tầng tại khu vực phía Đông sông Trà Bồng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 2.000 công nhân. Tổng kinh phí đầu tư của các dự án này là 25 tỷ đồng

T.V