Theo đó, công chức, viên chức hiện làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp của thành phố, quận huyện, phường xã và các đoàn thể, tổ chức Đảng sẽ được hỗ trợ 1,2 triệu đồng trong dịp Tết này. Như vậy, số tiền hỗ trợ năm nay cao hơn mức hỗ trợ dịp Tết năm ngoái 200 ngàn đồng.

Đ.Thắng