Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Theo đó, những sai phạm của ông Nguyễn Văn Xuyền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và một số cán bộ có liên quan, bao gồm: Tự thành lập Khoa Chấn thương chỉnh hình, hoạt động "chui" từ tháng 4/2004 đến nay; không công khai tài chính của bệnh viện; để ngoài sổ sách một số khoản thu, chi…

Đặc biệt, ông Xuyền và một số cá nhân trong ê kíp đã dùng quyền lực của mình để không cho phép đoàn viên công đoàn giới thiệu và tự ứng cử khi bầu Chủ tịch Công đoàn của bệnh viện, vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Công đoàn.

Có mặt tại buổi công bố kết luận này, ông Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Sở Y tế khẳng định, những sai phạm của bệnh viện cũng như cá nhân ông Xuyền là có tính lặp lại nên rất nghiêm trọng chứ không phải là "chuyện nhỏ" như ông Xuyền giải trình.

Những sai phạm này sẽ có quyết định xử lý sau nhưng trước mắt, Giám đốc Sở yêu cầu các cá nhân có liên quan "cần dũng cảm nhận lỗi để tự sửa mình"

M.T.P.