Mục tiêu của Chiến lược là đến năm 2020 sẽ đáp ứng một bước hạ tầng thông tin kĩ thuật cơ bản về tài nguyên môi trường biển; cung cấp thông tin dự báo thiên tai, biến đổi khí hậu kịp thời; giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên; kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường biển...

Điều này xuất phát từ chỗ tài nguyên biển đang bị khai thác quá mức dẫn đến cạn kiệt, suy thoái nhanh; nguồn thải từ đất liền ngày càng lớn, ô nhiễm trên biển gia tăng, một số khu vực đến mức báo động; các hệ sinh thái biển bị đe dọa bởi con người, biến đổi khí hậu, nước biển dâng...

H. Ly