Tệ nạn mại dâm chưa giảm, có nơi gia tăng, hoạt động trá hình nên rất khó đấu tranh, phát hiện, xử lý, đặc biệt xuất hiện trở lại các tụ điểm mại dâm nơi công cộng, đường phố, các đường dây thông qua mạng internet, mại dâm có yếu tố nước ngoài, mại dâm nam tăng, là nhận định của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐ-TB&XH tại báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2014.

Theo báo cáo của 59/63 tỉnh, thành phố, số người bán dâm ước tính là 25.684 người, trong đó có hồ sơ quản lý là 6.356 người (gần 25%), tập trung ở một số khu vực như Đồng bằng sông Hồng, số ước tình là 5.760, có hồ sơ quản lý 2.854 người; Bắc Trung Bộ: số ước tính 2.236, có hồ sơ quản lý 639 người; Đông Nam Bộ: ước tính 7.339, có hồ sơ quản lý 338 người; Đồng bằng sông Cửu Long: ước tính 4.645 người, có hồ sơ quản lý 1.161 người.

Trên toàn quốc hiện còn tồn tại hơn 300 tụ điểm mại dâm công cộng; 117.036 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn mại dâm với 93.929 nữ nhân viên, trong đó có 8,9% số cơ sở (9.798 cơ sở) và 14,2% nữ nhân viên (13.359 người) nghi hoạt động mại dâm

T.Uyên