Phó Thủ tướng cũng lưu ý rằng, hoạt động thanh tra nhìn chung vẫn chưa kịp thời, đúng lúc, hiệu quả đạt được chưa cao, tác dụng ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật còn thấp. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều vướng mắc về cơ chế, đùn đẩy về trách nhiệm, tình trạng thụ động, né tránh, chấp hành kỷ luật, kỷ cương không nghiêm vẫn còn nhiều.

"Việc thiếu nghiêm túc chấp hành kết luận và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là biểu hiện tiêu cực không thể chấp nhận và phải kiên quyết xử lý để đảm bảo việc thực hiện chính sách, pháp luật về khiếu nại, tố cáo nghiêm minh hơn" - Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, đồng thời cũng cho rằng, trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cũng còn có tình trạng lơ là trách nhiệm, thiếu tự giác thực hiện các quy định pháp luật về phòng ngừa, xử lý tham nhũng. Đây là vấn đề cần được chấn chỉnh để thực hiện tốt hơn.

Phó Thủ tướng yêu cầu: về công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra phải tiếp tục hướng dẫn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quan tâm phòng, chống tham nhũng; thực hiện đúng, đủ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, xử lý hành vi tham nhũng, kể cả xử lý người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các cấp cũng phải phối hợp tốt các cơ quan chức năng để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Theo Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền, ngành Thanh tra cũng rất trăn trở với những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và yếu kém trong hoạt động của toàn ngành và của mỗi tổ chức thanh tra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ sắp đến, Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền cho rằng, ngành Thanh tra phải tập trung tìm giải pháp khắc phục yếu kém, nhất là phải tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra cho phù hợp với điều kiện phát triển mới

B.Tuấn