Cũng trong tháng 12, các đợt không khí lạnh sẽ tăng cường liên tục xuống các tỉnh miền Bắc do đã bước vào thời điểm chính của mùa đông. Đợt rét đậm đầu tiên trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc xảy ra vào thời kỳ đầu đến giữa tháng 12. Nhiệt độ trung bình tháng tại Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ.
K. Vy