Giai đoạn 2 của Đề án sẽ xây dựng 295 cầu treo bằng nguồn vốn kêu gọi từ chương trình “Nhịp cầu yêu thương” của ngành GTVT. Số tiền còn lại sẽ được vay từ Ngân hàng Thế giới (WB). Về tiến độ của các cầu thuộc giai đoạn 2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đã có 48 cầu được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ của Chương trình “Nhịp cầu yêu thương”.

Trong đó có 21 nhà tài trợ đăng ký tài trợ xây dựng 46 cầu, với tổng số tiền là 251 tỷ đồng. Hiện, có bốn cầu đã hoàn thành thi công, 30 cầu đang triển khai, 12 cầu đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai.

Đặng Nhật