Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 3/2006, cả nước có 8.376 người nghỉ hưu từ 1/10/2006 (trong đó khu vực hành chính sự nghiệp 4.474 người; khu vực sản xuất, kinh doanh 3.902 người) nhưng vẫn chưa được đơn vị công tác chuyển xếp lương theo quy định.

Vấn đề này, ông Chu Đức Hoài, Phó Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, một số doanh nghiệp đã giải thể hoặc bị phá sản hay cổ phần hóa không chuyển xếp lương cho người lao động theo mức lương mới nên cơ quan Bảo hiểm xã hội không thể có căn cứ để điều chỉnh. Một số đơn vị thuộc khu vực hành chính sự nghiệp (phần lớn là ngành Giáo dục - Đào tạo) chưa chuyển xếp lương cho người lao động theo chế độ lương mới.

Ông Chu Đức Hoài cũng cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2006, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết cho 69.950 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2005, trong đó 59.564 người hưởng chế độ hưu trí, tăng 67,5%. Cũng trong 6 tháng qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong cả nước đã giải quyết cho 169.047 người hưởng chế độ trợ cấp một lần, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2005

PV