Ngày 17/1, Tỉnh ủy Gia Lai có công văn gửi cho một người theo địa chỉ hộp thư 42, Bưu điện Gia Lai, mời dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Thông báo số 162-TB/TW của Bộ Chính trị diễn ra sáng 23/1.

Thế nhưng, đến cuối ngày 23/1, cuộc họp đã xong, công văn mới đến hộp thư người nhận. Trên công văn có dấu bưu điện đóng ngày 17/1, nhưng sổ vô công văn ký nhận ngày 24/1.

Người nhận phàn nàn thì được một nhân viên bưu điện bảo đi hỏi người có trách nhiệm.

Điều khó hiểu là từ nơi phát thư của bưu điện đến chỗ đặt hộp thư khách hàng chỉ bước vài bước là đến, thế nhưng phải mất hơn 7 ngày, thư mới đến địa chỉ người nhận. Đây là một kiểu làm việc tắc trách ở Bưu điện Gia Lai

Ngọc Như