Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội chung tay xây dựng một môi trường đường thủy an toàn; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các ngành, các cấp và toàn dân tham gia phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Chương trình được triển khai với 4 nội dung chính gồm khảo sát, điều tra nghiên cứu, đánh giá thực trạng tình hình trẻ em sinh sống trên và ven các tuyến đường thủy, trẻ em tham gia giao thông đường thủy (GTĐT), để xác định yêu cầu của công tác bảo đảm trật tự an toàn GTĐT với phòng, chống đuối nước trẻ em ở từng địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về GTĐT và phòng, chống đuối nước trẻ em; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội xây dựng và thực hiện các tiêu chí về điều kiện an toàn cho trẻ em…

Tiểu phẩm tái hiện vụ đắm đò ở Chôm Lôm, Nghệ An ngày 7/10/2006 làm 19 em học sinh thiệt mạng.

Chương trình hành động được thực hiện trong 3 năm, bắt đầu từ năm 2013 đến năm 2015.

Tại lễ phát động, những hình ảnh về các vụ đuối nước, tai nạn đường thủy thương tâm, như hồi chuông cảnh tỉnh mỗi người, mỗi gia đình hãy quan tâm hơn đến an toàn của trẻ em trên sông nước…

Trần Xuân