Đây là phần đất đối ứng đã được phê duyệt để xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải Yên Sở do Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam xây dựng

PV