Trong ngày làm việc đầu tiên của phiên họp 31, UBTVQH đã xem xét cho ý kiến chỉnh lý dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Tín dụng (sửa đổi). Vấn đề nổi lên được các thành viên UBTVQH đặc biệt quan tâm thảo luận là có nên giữ quy định "lãi suất cơ bản" và nếu tiếp tục giữ lãi suất cơ bản thì cần xác định rõ mục đích áp dụng của "công cụ" này ra sao.

Ý kiến chung tại phiên thảo luận cho rằng không cần thiết phải áp dụng công cụ lãi suất cơ bản. Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện điều hành thị trường tiền tệ bằng các công cụ chính sách như: lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn... Còn các tổ chức tín dụng sẽ thực hiện chính sách lãi suất thoả thuận theo nguyên tắc thị trường. Khi có diễn biến bất thường trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ can thiệp bằng cách quy định lãi suất cụ thể để cho các tổ chức tín dụng thực hiện. Tuy nhiên, không ít thành viên UBTVQH yêu cầu tiếp tục sử dụng công cụ "lãi suất cơ bản" để bảo đảm nguyên tắc Nhà nước quản lý đối với thị trường tiền tệ và làm cơ sở cho việc thực hiện các quy định của Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh TTXVN.

Tuy cũng đồng tình cần giữ quy định về lãi suất cơ bản, nhưng Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền cho rằng, không nên áp dụng thống nhất một loại lãi suất làm "mốc" áp dụng cho cả hoạt động ngân hàng và các giao dịch dân sự khác vì có những khác biệt rất căn bản.

Ngân hàng Nhà nước chỉ công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở áp dụng cho các giao dịch theo Bộ luật Dân sự, không áp dụng cho hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên không đồng tình với đề xuất cần có quy định riêng về lãi suất cho các giao dịch theo Bộ luật Dân sự vì giao dịch của các tổ chức tín dụng với người dân bản chất cũng chính là giao dịch dân sự. Theo ông, với nền kinh tế nước ta hiện nay không thể phủ nhận vai trò của quy định về lãi suất cơ bản trong Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên, cần phải quy định sao để hiểu lãi suất cơ bản không phải chỉ là một loại và một mức mà một cụm lãi suất để điều hành. Đây cũng là mô hình được nhiều nước áp dụng.

Trong phiên họp hôm qua, UBTVQH cũng đã cho ý kiến vào việc sửa đổi Nghị quyết 66 ngày 29/6/2006 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

B.Tuấn