Sau khi giúp nhân dân Campuchia giải phóng toàn bộ đất nước năm 1979, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã cử hàng vạn cán bộ Việt Nam từ các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương sang làm chuyên gia giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi cảnh đói rét, bệnh tật, giúp đất nước này hồi sinh. Những đóng góp của các chuyên gia Việt Nam đã để lại trong lòng cán bộ và nhân dân Campuchia những tình cảm tốt đẹp, sâu nặng. Ngày 16/8/1998, Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia được thành lập.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe và nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng vượt khó, cũng như những việc làm mang tình cảm quốc tế sâu sắc của các cựu chuyên gia Việt Nam đối với nước bạn Campuchia. Các cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia có quyền tự hào về những đóng góp nghĩa vụ quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân hai nước hiện nay có nhiều bước phát triển. Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục… phát triển toàn diện, đầu tư của Việt Nam sang Campuchia được đẩy mạnh. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là phải tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội... để nhân dân hai nước trao đổi hàng hóa ngày càng nhiều, người dân Campuchia sang Việt Nam du lịch, chữa bệnh, học hành ngày càng nhiều. Có như thế, mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mới gắn bó lâu dài, bền chặt. Công lao đóng góp của các cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia rất to lớn, các thế hệ hôm nay và mai sau phải tiếp tục đẩy mạnh tình cảm hữu nghị, hợp tác để mối quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó, hiệu quả…

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp ngài Saeed Al Ghurair, Tổng giám đốc Công ty Al Ghurair Commodities LLC (Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất - UAE) nhân dịp sang thăm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Dương Đức Dũng