Về dự Lễ còn có Trung tướng Thi Văn Tám - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục; các ban, ngành Trung ương và địa phương.

Trường Đại học ANND ra đời trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước. Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, trong thời chiến cũng như trong hoà bình thầy và trò Trường Đại học ANND vẫn giữ vững môi trường văn hoá, kỷ cương trong giáo dục. Phấn đấu cùng nhau vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy tốt - học tốt.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Huân chương Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước trao tặng cho Trường Đại học ANND hôm nay chính là phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ công nhân viên nhà trường trong sự nghiệp đào tạo cán bộ an ninh, đồng thời đánh dấu một bước phát triển lớn mạnh của nhà trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Trường.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết khẳng định: Mục tiêu trên đây đặt ra cho lực lượng Công an những nhiệm vụ rất nặng nề. Là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của lực lượng Công an ở các tỉnh, thành phía Nam, Trường Đại học ANND phải luôn quán triệt sâu sắc mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ an ninh vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an…

Nhà trường cần quan tâm chăn lo hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn giỏi, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với nghề.

Trong điều kiện tình hình chính trị - xã hội trong nước và quốc tế còn có những diễn biến phức tạp, nhà trường cần quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho cán bộ, học viên nhằm đào tạo được những cán bộ an ninh tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, với nhân dân và một lòng một dạ phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn kết những nội dung của cuộc vận động này với việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

Trong đó nhấn mạnh yêu cầu đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo".

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị các Bộ, ngành có liên quan và Bộ Công an cần quan tâm tạo mọi điều kiện và có những kế hoạch biện pháp cụ thể để đưa Trường Đại học ANND phát triển nhanh, hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo cán bộ an ninh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới

Phương Nam