Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao Hội Nông dân Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã có nhiều hoạt động tích cực, phát động các phong trào thi đua yêu nước rất phong phú, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Các cấp Hội luôn gắn hoạt động với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, góp phần đáng kể vào những thành tựu to lớn của đất nước những năm gần đây.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, nông dân là lực lượng chủ quân, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng và của dân tộc. Ngày nay, người nông dân Việt Nam lại có vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước; nhiều sản phẩm nông nghiệp, máy móc là thành quả trí tuệ của người nông dân. Điều này nhắc nhở các ngành, các cấp phải quan tâm hơn nữa đến lực lượng nông dân, nâng cao vai trò và năng lực của người nông dân, làm sao để người nông dân có thể đóng góp nhiều hơn vào công cuộc phát triển của đất nước".

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý, một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay của đất nước là nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người nông dân. Người nông dân Việt Nam đang đứng trước rất nhiều trở ngại, thách thức, trong đó có những hạn chế xuất phát từ điều kiện hoàn cảnh.

Hiện có tới 92% người nghèo ở Việt Nam là ở vùng nông thôn, trong đó có 48% là vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Hội Nông dân Việt Nam cần chú trọng phát động các phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình tập thể nông dân liên kết giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp hội nông dân Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hội viên, cũng như người dân nông thôn, những yêu cầu trong thời kỳ phát triển mới, các chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển bền vững sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.

Hội Nông dân Việt Nam nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước các biện pháp hỗ trợ nông dân, giúp tìm thị trường cho sản phẩm của họ, để người nông dân tạo ra sản phẩm mà thị trường cần, chứ không phải bán những gì họ làm ra được. Hội Nông dân Việt Nam cần chú trọng việc chuyển dịch cơ cấu lao động nhằm giải quyết vấn đề thiếu việc làm ở nông thôn, trong khi ở một số khu đô thị hiện nay lại đang thiếu nhân lực.

Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, máy móc, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, đào tạo dạy nghề... Các cấp hội từ cơ sở cần đẩy mạnh các mặt hoạt động, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nông dân, nắm bắt và tháo gỡ những vướng mắc, trăn trở của người nông dân, tránh để tình trạng người dân đi khiếu kiện đông người, vượt cấp

TTX