Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và thành tích của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc mở thêm nhiều kênh, tăng thêm diện phủ sóng; có nhiều chương trình phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí, giáo dục của các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào dân tộc thiểu số, kiều bào ở nước ngoài, người nước ngoài tại Việt Nam, cũng như yêu cầu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2010, đất nước có nhiều sự kiện trọng đại, là một trong những cơ quan truyền thông quan trọng của Đảng, Nhà nước, Đài Truyền hình Việt Nam cần nhanh chóng khắc khục khó khăn, phát huy mặt mạnh và lợi thế của mình để đóng góp vào thành tựu chung.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với cán bộ lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh:TTXVN

Phân tích sự phát triển vũ bão của truyền thông, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị, Đài Truyền hình Việt Nam cần xây dựng định hướng, chiến lược dài hạn, nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những Đài mạnh, có ảnh hưởng ở khu vực và thế giới. Đài Truyền hình Việt Nam phải là cơ quan báo chí trong nhóm đi tiên phong trong hội nhập khu vực, quốc tế, phát triển để sánh vai cùng bạn bè năm châu. Tuy nhiên việc học tập cần có chọn lọc, phải đảm bảo giữ vững đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.          

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn, với việc mở thêm nhiều kênh, Đài Truyền hình Việt Nam cần quan tâm nâng cao chất lượng chương trình. Đài Truyền hình Việt Nam cần tăng cường cổ vũ, giới thiệu gương người tốt, việc tốt; tích cực đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, dũng cảm đấu tranh với những hành vi tiêu cực, thực sự là người bạn tin cậy của mọi người, mọi nhà, là một trong những cơ quan ngôn luận chính thống của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, Đài Truyền hình Việt Nam cần tăng cường đoàn kết, làm tốt công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện chiến lược phát triển mà trước mắt là nhiệm vụ năm 2010.

Nhân dịp Xuân mới sắp đến, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, năng động, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.               

Cùng ngày Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thăm và chúc Tết Hội Cựu chiến binh Việt Nam

VOV