Theo quy định mới, chỉ có xe chữa cháy, xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, hoặc xe quân sự, xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cứu thương đang thực hiện việc cấp cứu, xe hộ đê và xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp mới được lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên khi lưu thông trên đường.

Để được ưu tiên lưu thông, các phương tiện này phải có đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu đỏ hoặc màu xanh gắn trên nóc xe, hoặc có cờ, còi phát tín hiệu ưu tiên.

Chẳng hạn, xe chữa cháy phải có đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu đỏ hoặc xanh gắn trên nóc xe, có còi phát tín hiệu ưu tiên; xe làm nhiệm vụ cứu hộ đê có cờ hiệu "HỘ ĐÊ" cắm ở đầu xe phía bên người lái... Đồng thời, Nghị định cũng nghiêm cấm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không thuộc loại xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng còi, cờ, đèn phát tín hiệu ưu tiên hoặc xe được quyền ưu tiên nhưng lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, cờ, đèn ưu tiên không đúng quy định.

Việc sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

B.B.