Trong hai ngày 5 và 6/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (DSGD&TE) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác DSGĐ&TE giai đoạn 2001-2005 nhằm phân tích, đánh giá những thành quả đạt được, chỉ ra những tồn tại của công tác DSGĐ&TE trong 5 năm qua, đồng thời vạch ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2006-2010. Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, UBND, Ủy ban DSGĐ&TE các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình, ngành DSGĐ&TE đã đạt được các mục tiêu đề ra, tỷ lệ sinh giảm; cơ cấu dân số theo độ tuổi đã thay đổi dần theo chiều hướng tích cực. Chất lượng dân số Việt Nam được cải thiện rõ rệt. Chỉ số phát triển con người tiếp tục tăng và đạt 0,704 điểm, Việt Nam xếp thứ 108 so với 177 quốc gia trên thế giới tham gia xếp hạng.

Ở lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tỷ lệ trẻ em lang thang giảm mạnh ở hầu khắp các tỉnh, thành phố (đặc biệt ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), hầu hết trẻ dưới 6 tuổi đều được phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã biểu dương những thành quả đạt được của ngành DSGĐ&TE, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác DSGĐ&TE đối với việc phát triển giống nòi, nâng cao chất lượng dân số Việt Nam.

Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại cần sớm khắc phục trong thời gian tới và nhấn mạnh, để đảm bảo mục tiêu thực hiện công tác DSGĐ&TE giai đoạn 2006-2010, giảm mức sinh bình quân mỗi năm còn 0,25 phần ngàn, tỷ lệ phát triển dân số 1,14%, quy mô dân số dưới 89 triệu người… ngành DSGĐ&TE cần phải chỉ đạo điều hành sát sao, quyết liệt; phối hợp với các Bộ LĐTB&XH, Y tế, Tài chính… tạo nên mặt trận các đoàn thể chăm lo cho công tác DSGĐ&TE

Tố Quyên