Theo UBND TP Hà Nội, nguyên nhân chủ yếu của sự chậm trễ này là do tiến độ triển khai một số dự án chậm, một số dự án không huy động được vốn… Để cải thiện tình trạng này, Hà Nội đã ban hành các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, quản lý, khai thác công trình nước sạch nông thôn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án...

Hiện nay, Hà Nội có 106 công trình cấp nước tại 16 huyện, trong đó có 78 trạm cấp nước hoạt động ổn định với công suất thiết kế từ 300 đến 2.000m3/ngày đêm, cung cấp nước ổn định cho khoảng 286.000 người và 28 trạm cấp nước đang xây dựng dở dang, tạm dừng hoạt động và tạm dừng xây dựng.

C.L.