Số vaccine này đã được chuyển ngay về các địa phương trên toàn quốc. Cục Thú y đã đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí kịp thời để nhập vaccine, chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để vaccine nhanh chóng được chuyển về địa phương.

Hiện nay, ngân sách Nhà nước đảm bảo chi 60 tỷ đồng để nhập khẩu vaccine, trong đó đã chi 12 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Bộ Tài chính sẽ đảm bảo chi theo đúng tiến độ yêu cầu của kế hoạch tiêm phòng

P.V.