Theo đó, tàu QB1 sẽ chạy tại Hà Nội từ ngày 27/4, tàu QB2 chạy tại ga Đồng Hới ngày 1/5.

Tàu QB1/QB2 chỉ đỗ nhận trả khách tại ga Hà Nội và Đồng Hới. Tàu QB1 xuất phát tại Hà Nội lúc 20h05, đến Đồng Hới lúc 8h25; tàu QB2 xuất phát tại Đồng Hới lúc 16h25, đến Hà Nội lúc 5h20.

Được biết, tàu Hà Nội - Đồng Hới có giá vé ngồi mềm điều hòa là 365.000 đồng/vé; vé nằm điều hòa có giá vé từ 500.000 - 650.000 đồng/vé

Hải Châu